Kringloop

Background

Het creëren van een win-win situatie door efficiënte ‘afval’-scheiding

Zorgvuldig bemesten levert winst op. In geld en voor het milieu.
Het begint met het scheiden van vaste en vloeibare delen, direct in de vrije inloopstal. De uitstoot op het bedrijf wordt geminimaliseerd, fosfaten en stikstof kunnen zorgvuldiger worden toegediend aan de percelen. En dat levert een besparing op en beter groeiende gewassen.

Winst en werk
Mest kan ook op een andere manier winst opleveren. In de vorm van korrels, geproduceerd uit de mest van de eigen koeien. Een ideale groeibevorderaar voor groentetuintjes in de buurt, borders vol bloeiende planten en voor over het gazon in het voorjaar. Zodat het toch echt groener is dan dat van de buurman. Plus: Nog een extra pijler onder de exploitatie van de melkveehouderij. En nieuwe werkgelegenheid. Want niet alles kan volautomatisch worden gedaan.

Afzet kan daarnaast ook lopen via tuincentra en hoveniersbedrijven in de regio.

Background

ENERGIEARM BOEREN

Background

Melk, ook de groene motor

Een bedrijf met duurzaam ontworpen gebouwen met veel natuurlijke materialen en toepassing van tal van groene technieken. Zowel in de veehouderij als in de bouwwijze. En draaiend op duurzaam opgewekte, groene energie, met als doel volledig energie-neutraal melk te produceren.

De manier waarop wij dat willen realiseren is met een warmtewisselsysteem.

Met dit systeem wordt de warmte die vrijkomt uit de melk van de pas gemolken koe via een warmtewisselaar direct terug gekoeld. De vrijgekomen warmte wordt naar een hogere temperatuur gebracht om te worden ingezet voor de verwarming van spoelwater in de melkstal en voor de verwarming van de overige bedrijfsgebouwen.

Door dit systeem toe te passen is het mogelijk om de energienota flink te reduceren en is een gasaansluiting overbodig. Bovendien hoeven er geen zware koelmiddelen meer worden gebruikt tijdens het koelproces van de melk. Door zonnepanelen te plaatsen zal de totaal benodigde stroom worden aangevuld en zal het melkveebedrijf volledig energieneutraal draaien.

“Melkveehouderij draaiend op duurzaam opgewekte groene energie.”

Background