Beleven

Background

Leren, ontspannen en vergaderen in een agrarische omgeving, in de eigen buurt

Het veehouderijbedrijf in de buurt heeft naast een economische, ook een educatieve functie. Leren over dieren, de natuur, voedselproductie, milieu en duurzaamheid.

Tekst en uitleg van de boer. Individueel tijdens een toevallige wandeling even binnenlopen, of gepland als onderdeel van een lesprogramma voor een groep. Er worden enkele speciale voorzieningen voor getroffen.

Bijeenkomsten
Er is een ruimte voor kleine groepen. Met moderne technische voorzieningen. Ook geschikt voor een kleine vergadering, een brainstorm in een andere omgeving, een cursus met uitzicht op het koeienpanorama en het bos. Kijken naar het rustgevende ritme van de herkauwende kaken van de koeiendames in de weide gedachten ordenen of ideeën spuien.

Kennisoverdacht
Educatie, kennisoverdracht vinden de boeren initiatiefnemers van het veehouderijbedrijf erg belangrijk. Mensen bewust maken van wat ze eten, hoe het geproduceerd wordt en hoe je verantwoord en vooral duurzaam omgaat met de natuurlijke omgeving. En dat begint al bij de jeugd. Basisscholen uit de omliggende wijken zijn binnen enkele minuten fietsen gearriveerd voor een praktijkles, voor levend onderwijs en echte dieren. Om te leren en te kunnen zien wat ze dagelijks aan zuivel eten. Maar ook om een koe te kunnen aaien.

Background

ONTSPANNEN

Background

Het melkveebedrijf maakt deel uit van de lokale samenleving en wil zich daar ook nadrukkelijk mee verbinden.
Op verschillende manieren.

Niet alleen door het leveren van verse producten aan de omwonenden, maar ook op andere wijze; door open en gastvrij te zijn en mogelijkheden te bieden om het bedrijf op een andere manier te beleven of te benutten. Bijvoorbeeld als ontmoetingsplek, als vergaderlocatie of om er even een boerenijsje te eten of een verse vruchtensap te drinken. De mogelijkheden zijn legio.

De stal wordt daarom zo ontworpen dat zowel omwonenden als dagjesmensen, toeristen, fietsers op een ongedwongen manier kennis kunnen maken met de gang van zaken in de melkveehouderij. Speciale wandelpaden door het bedrijf, de stal, de melkerij. Er is een fraai gelegen koffiehoekje en een kleine zaal die een ontspannend uitzicht bieden op de koeien in de stal, het naburige bos en het koeienpanorama buiten.

“Kennis maken met dagelijkse gang van zaken in de melkveehouderij.”

Background

KOEIENPANORAMA

Background

De grazende koe in de weide is het rustgevende beeld, dat niet mag verdwijnen in Nederland.

De koeienetalage, het koeienpanorama, is het visitekaartje van een compleet nieuw concept in de melkveehouderij.

In dit nieuwe concept staan duurzaamheid en het welzijn van de koe op de eerste plaats, met als belangrijk onderdeel de weidegang.

Weidegang is goed voor de gezondheid van de koe en sluit aan bij haar natuurlijke behoeften. Het is ook een onderdeel van een door ons voorgestane duurzame bedrijfsvoering.

Koeien in de weide hebben een landschappelijke functie en een rustgevende uitwerking op wie ze bekijkt bij hun activiteiten. Ze zorgen voor een rustig bewegend, levend landschap. Voor een uniek, steeds verschuivend panorama waar je uren naar kunt kijken.

Wij willen deze duurzame veehouderij uitdragen naar de mensen in de wijken, in de regio en naar toeristen ‘uit de grote stad’.

De beoogde locatie aan de rand van het Noordbargerbos is hiervoor uitermate geschikt, zo vinden wij. Grazende koeien in sappige weilanden met zo hier en daar een houtwal, tegen de achtergrond van donkergroene bossen.

De grazende koe is voor ons het rustgevend beeld van duurzame en vertrouwde voedselproductie, direct voor de voordeur van de consument. Een consument die welkom is om ons bezig te zien. Zowel binnen als buiten de gebouwen. Een bewuste consument die niet alleen weet wat hij eet, maar ook kan zien hoe het gemaakt wordt.