Koeien

Background

Een natuurlijke en kleinschalige opzet met een diervriendelijke manier van melken

Koeien zijn bijzondere dieren. Ze leven in kuddes, maar zijn soms ook heel individueel. Daar moet je rekening mee houden bij de inrichting van hun omgeving. Van hun weilanden en hun stallen.

Koeien hebben twee belangrijke bezigheden gedurende de dag: Grazen en herkauwen. Grazen doen ze snel. In korte tijd veel gras naar binnen werken. Volgens een redelijk vast tijdschema. En dan is het tijd voor rust, voor het zoeken van een eigen plekje en langzaam door de knieën zakken. Herkauwen, de tijd nemen. Verteren. Van grasstengel tot verse melk. Lang en langzaam.

Ruimte
Koeien hebben binnen de groep ook persoonlijke ruimte nodig. Ze moeten elkaar kunnen ontlopen wanneer ze dat willen. In de weide en in de stallen. Daar moet je rekening mee houden.

Background

VRIJE UITLOOPSTAL

Background

Met de keuze voor melkkoeien in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, met een vrije uitloopstal, een emissiearme welzijnsvloer en vers grasland, wordt ingespeeld op de behoefte van de koeien en de wensen van de bewuste consument.

De vrije uitloopstal wordt voorzien van een emissiearme welzijnsvloer die zorgt voor een maximaal comfort voor de herkauwende koeien en met geluiddempende eigenschappen.

Door de unieke combinatie van beton met rubber wordt een optimale beloopbaarheid verkregen. De rubberen inserts worden in de uitsparingen van het rooster geplaatst. De inserts zitten ingesloten in beton. De mest en urine gaan door de gleuven in het rubber naar de mestkelder.

De vaste mest die op de vloer blijft liggen, wordt verwijderd door een speciale mestrobot, wiens taak het is de vloer steeds netjes schoon te houden.

“Koeien stralen een benijdenswaardige rust uit.”

Background

LICHT, LUCHT, RUIMTE & RUST

Background

Bij een goede stal met een comfortabele vloer hoort een goed binnenklimaat. Goed om te weten: een melkkoe heeft het zelden koud. Zet een groepje koeien bij elkaar in een ruimte en de temperatuur loopt al spoedig op. Er is veel ventilatie nodig, frisse lucht. Moderne vrijloopstallen zijn daarom erg open. De koeien zijn zo ook in de stal steeds zichtbaar voor passanten. Alleen in de winter is het soms nodig om voor een goed klimaat een windbrekend doek in de openingen neer te laten.

Koeien stralen een benijdenswaardige rust uit. Ze grazen een beetje in de weide of steken in de vrije uitloopstal hun kop door het voerhek om zich lekker te vullen met voer; wandelen een paar keer per dag naar de automatische melkrobot en voor de rest van de tijd liggen ze rustig in de weide of de stal te herkauwen.

Vloeiende beweging
Een koe is een kuddedier met individuele behoeftes. Daar houd je rekening mee bij de inrichting van de stal. Ze moet een stukje kunnen kuieren, comfortabel kunnen liggen en ruimte hebben om te herkauwen. De koe moet dus ruimte hebben. Ook in de stal. Ruimte om makkelijk te gaan staan en te gaan liggen. In een moderne stal met een speciale comfortvloer zijn die omstandigheden optimaal.

Background