Zuivel

Background

Wij geloven in het maken van een duurzame verbinding.
De verbinding tussen Stad en Platteland.

Zien wat je eet, weten waar het vandaan komt en hoe het is geproduceerd, is een trend die blijft. Geen hype. Het past bij de steeds kritischer consument die terug wil naar de basis, naar echt voedsel, zo natuurlijk mogelijk en liefst uit eigen buurt.

Het is geen bevlieging, maar een duurzame ontwikkeling. Het staat voor een verbinding tussen stad en platteland. Natuurlijk, vers, ambachtelijk, uit de eigen buurt, maar ook met moderne technologie.

De moderne landbouw verandert snel. Aan de ene kant ontstaat industrieel aandoende productie op grote percelen en vormen zich reusachtige melkveebedrijven met uitsluitend koeien op stal voor een maximaal uitgebouwde melkproductie per dier, aan de andere kant vormen zich moderne kleinschalige bedrijven die een complete productieketen in huis hebben. Van kalf tot melk, kaas en boerenijs. Bedrijven met vaak ook nog eens een nauwe band met hun omgeving en met een open deur voor belangstellenden. Bedrijven waar alles wat een melkkoe produceert, op eigen erf verwerkt wordt. Zowel de melk als de mest. Waar koeien gewoon in de weide lopen als onderdeel van een levend landschap.

Background

ZUIVELBEREIDING

Background

Zuivelbereiding is het hart van de verwerking van de eigen melk van het bedrijf. Het is de basis voor een mini zuivelfabriek. Onderdeel van een kleinschalig zuivelverwerkingsconcept van boeren voor consumenten. Het vormt daarmee een extra pijler onder het melkveebedrijf.

Met eigen zuivelbereiding is het mogelijk om zelf verschillende zuivelproducten te produceren. Van yoghurt tot zachte en harde kazen, melk, kefir, boter en andere producten. Zolang de basis maar melk is van eigen bedrijf.

Producten die hun afzet vinden in de directe omgeving: Bargeres, Rietlanden, Delftlanden, Waanderveld, Noordbarge, het centrum van Emmen. Toch al snel een afzetgebied met 40 tot 45.000 potentiële consumenten en nieuwsgierige bezoekers die trouwe klanten kunnen worden.

Het kleinschalige zuivelbedrijf, gekoppeld aan de moderne, diervriendelijke melkveehouderij vormt ook een aantrekkelijke locatie voor een bezoek, of voor een les in de praktijk voor leerlingen van de basisscholen uit de omringende wijken.

“Verse zuivel direct van de boerderij.”